Labels

Friday, January 4, 2013

WRONG COLOUR


Suatu ketika ada seorang ingin menelefon Mr. Brown.

Penelefon : Hello, boleh saya hendak bercakap     dengan Mr. Brown?
Penerima : Oh, ini Mr. Black.
Penelefon :Oops Sorry, wrong color!

No comments:

Post a Comment